Artykuły

Ulga termomodernizacyjna od 2019 roku – nawet 53 tyś zł odliczenia zakłada nowa ulga podatkowa.

4 maja 2019 | Grzegorz Placek

W ramach nowej ulgi podatkowej, obowiązującej od 2019 roku można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys zł. Ulga termomodernizacyjna została uchwalona przez Sejm 9 listopada 2018 roku i zaczęła obowiązywać od 2019 roku. Obejmuje ona wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwa stałe.

CZYTAJ DALEJ

Budowa domu bez pozwolenia na budowę.

9 czerwca 2018 | Grzegorz Placek

Zgłoszenie budowy to uproszczenie procedury związanej z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niewielkich inwestycji. Pozwolenie na budowę zostało zastąpione tak zwaną milczącą zgodą. Od 28 czerwca 2015 r. rozpoczęcie budowy wymarzonego domu jest szybsze i prostsze administracyjnie. Został zmieniony art. 29 Prawa Budowlanego z wyróżnieniem zabudowy jednorodzinnej. Dla budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki i nie mają negatywnego wpływu na środowisko, zamiast pozwolenia wystarczy zgłoszenie budowy. Zwolnienie nie obejmuje zabudowy szeregowej i zabudowy bliźniaczej, ponieważ taka zabudowa zawsze będzie swoim obszarem oddziaływania wykraczała poza teren działki objętej zamierzeniem inwestycyjnym.

CZYTAJ DALEJ

Co to jest "Pozwolenie na budowę" ?

2 czerwca 2018 | Grzegorz Placek

Wskazane w ustawie Prawo budowlane pozwolenie na budowę to nic innego jak decyzja administracyjna wydawana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, zezwalająca na wykonanie robót budowlanych będących budową lub innych robót budowlanych. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 ustawy Prawo budowlane.

CZYTAJ DALEJ

Jak sprawdzić, czy PESEL jest wpisany do CEIDG?

21 maja 2018 | Grzegorz Placek

Aby ustalić, czy w bazie nie brakuje numeru PESEL, należy sprawdzić historię wpisu. W tym celu przedsiębiorca powinien wejść na stronę ceidg.gov.pl i kliknąć w zakładkę Znajdź przedsiębiorcę. Następnie wpisuje NIP, kod weryfikacyjny i klika "szukaj". Gdy otworzy się nowa strona, należy kliknąć w "historię wpisu".

CZYTAJ DALEJ

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG - upływ terminu 19 maja 2018!

18 maja 2018 | Grzegorz Placek

W dniu 19 maja mija termin, w którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w CEIDG zostanie wykreślony z urzędu. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 stycznia 2012 r. i ich wpis został przeniesiony do CEIDG z gminnej ewidencji. Spokojni mogą być też ci przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2012 r. składali jakiekolwiek wnioski do CEIDG. Sprawdźmy, kiedy uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG wymaga dodatkowych działań przedsiębiorcy!

CZYTAJ DALEJ

Co to jest wyrób budowlany?

1 kwietnia 2018 | Grzegorz Placek

Wbrew pozorom odpowiedź nie jest łatwa, choć wydaje się, że jednoznaczna definicja wyrobu budowlanego została podana w art. 2 rozporządzenia CPR 305/2011 i brzmi następująco: “Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.”

CZYTAJ DALEJ

Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

1 kwietnia 2018 | Grzegorz Placek

Krajowa Ocena Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną. Od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są krajowe oceny techniczne. Krajowa Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

CZYTAJ DALEJ

Deklaracja właściwości użytkowych

1 marca 2018 | Grzegorz Placek

Deklaracja właściwości użytkowych (zarówno ta w systemie europejskim – prowadząca do znakowania CE, jak i w systemie krajowym – prowadząca do znakowania znakiem budowlanym B) jest dokumentem wystawianym przez producenta/wytwórcę lub podmiot będący odpowiedzialnym za wyrób budowlany.

CZYTAJ DALEJ

Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych.

18 lutego 2018 | Grzegorz Placek

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane zabrania się stosowania w budownictwie wyrobów niepewnych tj. bez odpowiednich dokumentów świadczących o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

CZYTAJ DALEJ
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4